• Vertrouwenscontactpersoon

  CKV Reehorst ’45 wil een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen. Dit staat ook beschreven in onze gedragsrichtlijnen, deze vind je op deze pagina, die voor iedereen beschikbaar zijn sinds september 2023.

 • Ongewenst gedrag bij CKV Reehorst45

  Ook binnen een sportvereniging als Reehorst kunnen er problemen ontstaan in de onderlinge verhoudingen. Vaak zijn de problemen niet noemenswaardig of zijn ze na de training of wedstrijd al opgelost. Helaas zijn er soms situaties die je niet zomaar oplost. Je kunt of durft geen weerwoord te geven. Naar je trainer of coach stappen is ook niet altijd de oplossing. Daarom heeft CKV Reehorst ’45 vertrouwenscontactpersonen. Bij ons kun je terecht met problemen op het gebied van ongewenst gedrag.

 • Voorbeelden van ongewenst gedrag

  • Seksuele intimidatie
  • Agressie en geweld
  • Pesten
  • Discriminatie
 • Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

  Wat kunnen vertrouwenscontactpersonen zoal voor je doen?

  • Luisteren naar jouw verhaal
  • Helpen hoe jij in gesprek kunt gaan met de persoon die het probleem veroorzaakt
  • Helpen bij het vinden van een persoon die zou kunnen bemiddelen
  • Helpen bij een officiële klacht

  De VCP zal naar jouw verhaal luisteren en samen met jou kijken wat verdere stappen kunnen zijn. Soms is iets op te lossen binnen de vereniging, maar soms is het verstandig om er andere deskundigen bij te betrekken. Dit zal altijd in overleg met de melder gebeuren. De VCP is onafhankelijk en heeft geheimhoudingsplicht. Wel wordt het bestuur ingelicht wanneer er een melding binnenkomt. Dit is anoniem: er worden dus geen namen gedeeld met het bestuur. In hele ernstige situaties of in geval van nood/urgentie mag de VCP de geheimhoudingsplicht verbreken om contact op te nemen met een deskundige.

 • Wie is de VCP binnen CKV Reehorst '45

  Bianca van den Brink en Emily van den Top zijn de vertrouwenscontactpersonen van Reehorst. Zij hebben in september 2022 de opleiding tot VCP afgerond.
  Via het e-mailadres vcp@ckvreehorst45.nl kan je contact leggen met de VCP. Zij nemen dan binnen 24 uur contact met je op. Het e-mailadres is uitsluitend bedoeld om een afspraak te maken en niet om daar al te vertellen waar het over gaat. Heb je een voorkeur voor iemand? Dat mag en kan natuurlijk. Vermeld dit dan in je mail.

 • Centrum veilige sport (NOC*NSF)

  Mocht je toch liever je verhaal doen bij iemand buiten Reehorst, dan kan dat ook. Centrum Veilige Sport (NOC*NSF) heeft diverse mogelijkheden om contact te leggen. Klik hier voor meer informatie.

 • Hoe kan je de VCP bereiken?

   Via het e-mailadres vcp@ckvreehorst45.nl kan je contact leggen met de VCP. Zij nemen dan binnen 24 uur contact met je op. Het e-mailadres is uitsluitend bedoeld om een afspraak te maken en niet om daar al te vertellen waar het over gaat. Heb je een voorkeur voor iemand? Dat mag en kan natuurlijk. Vermeld dit er even bij in je mail.

 • Gedragsrichtlijnen

  Binnen CKV Reehorst ’45 hebben we afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan. Die vind je in onze gedragsrichtlijnen.

  Medio 2023 zijn de gedragsrichtlijnen opgesteld voor leden/sporters, trainers/coaches/begeleiders en bestuurders en vrijwilligers van CKV Reehorst ’45. Eenieder die betrokken is bij de activiteiten van de vereniging is op de hoogte gesteld van het bestaan van deze richtlijnen en wordt geacht de inhoud ervan door te nemen en deze op te volgen.
  Tevens worden de trainers aan het begin van het seizoen nogmaals hierop gewezen. 

 • Aannamebeleid vrijwilligers

  Bij CKV Reehorst ‘45 hechten we veel waarde aan een veilige, positieve en inclusieve omgeving voor al onze leden, spelers en vrijwilligers. Als vereniging draaien we volledig op vrijwilligers, die een onmisbare rol spelen in het ondersteunen en faciliteren van al onze activiteiten. We streven ernaar om ons vrijwilligersbestand uit te breiden met toegewijde en enthousiaste mensen die bijdragen aan het succes van CKV Reehorst ’45. Daarbij hanteren wij het volgende aannamebeleid.

 • Het vierogenprincipe

  Binnen CKV Reehorst ’45 hanteren we het 4-ogenprincipe. Dat betekent dat er altijd iemand mee moet kunnen kijken of luisteren met een trainer/coach/vrijwilliger in een een-op-een training en/of bij een bespreking in de kleedkamer.

 • Klachtenregeling

  Lukt het niet om een probleem op te lossen? Dan kan je binnen CKV Reehorst’45 een officiële klacht indienen bij de voorzitter: voorzitter@ckvreehorst45.nl.