• Technische commissie

  Het doel van de Technische Commissie (TC) is het ondersteunen van het wedstrijd- en technisch korfbalgebeuren binnen de vereniging. Om meer duidelijkheid te geven hebben wij een overzicht gemaakt van onze taken en de taakverdeling binnen de Technische Commissie. Op deze manier hopen wij dat het voor iedereen duidelijker wordt waar de TC zich mee bezig houdt en wie verantwoordelijk is voor een bepaalde taak.

 • Wat doet de technische commissie?

  De taken van de TC kunnen als volgt worden samengevat:

  • TC geeft uitvoering aan het Reglement van Wedstrijden KNKV;
  • TC is verantwoordelijk voor het bewaken van het korfbal technisch beleid;
  • TC zorgt dat alle leden op zijn/haar eigen niveau kunnen spelen;
  • TC zorgt voor een geschikt kader binnen de vereniging;
  • TC beantwoordt en helpt bij vragen over korfbal technische zaken;
  • TC is verantwoordelijk voor alle zaken rondom trainingen;
  • TC is verantwoordelijk voor alle zaken rondom wedstrijden;
  • TC is verantwoordelijk voor de teamindelingen.
 • Doelstellingen Technische Commissie

  • Elk lid moet op zijn/haar niveau kunnen spelen;
  • Trainers opleiden met voldoende bagage en capaciteit;
  • Er is een blauwe draad te herkennen in de speelwijze tussen de verschillende teams;
  • Er is een evenwicht in de verhouding dames en heren.

  COMMISSIELEDEN
  Voorzitter: vacature (jeugdtc@ckvreehorst45.nl)

 • BELEID

  • Beleidsvisie: vacature
  • Begeleiding van trainers/spelers en co√∂rdinatoren: Michel Verstegen
  • Beleidsvisie, evaluatie en begeleiding van trainers/spelers: vacature
  • Evaluatie en begeleiding van trainers/spelers: vacature
  • Ondersteuning, communicatie: vacature
 • Organisatie rondom wedstrijden en trainingen

  • Wedstrijdsecretariaat senioren en A-jeugd: Saskia Bekkers
  • Aanvraag zaalhuur, planning competitie, oefenwedstrijden (jeugd): Rinus de Bondt
  • Uitwerken van organisatorische zaken rondom wedstrijden en trainingen: vacature
  • Wedstrijdsecretariaat t/m B-jeugd: Hannie Postema

  Contact

  Je kunt contact opnemen met de TC via TC@ckvreehorst45.nl of jeugdtc@ckvreehorst45.nl.