• Arbitrage

  Het doel van de Arbitragecommissie (AC) is het organiseren van alle zaken omtrent arbitrage binnen de vereniging. Dit doen zij aan de hand van een nieuw beleidsplan waarmee zij structureel willen voorzien in voldoende gekwalificeerde scheidsrechters voor alle niveaus. Bovendien is het streven het klimaat op de vereniging te verbeteren, omdat er meer aandacht komt voor de Korfbalmasterz en met respect met elkaar en met de arbitrage te korfballen.

  Om meer duidelijkheid te geven hebben wij een overzicht gemaakt van onze taken en de taakverdeling binnen de Arbitragecommissie. Op deze manier hopen wij dat het voor iedereen duidelijker wordt waar wij ons als AC mee bezig houden en wie verantwoordelijk is voor een bepaalde taak.

 • Taakverdeling AC

 • Voorzitter scheidsrechterscommissie

  Huib van den Heuvel, 06-37685448arbitrage@ckvreehorst45.nl

  Eerste aanspreekpunt voor het bestuur. Is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de arbitragecommissie en werkt samen met overige leden aan de realisatie van de doelstellingen. Roept de commissie regelmatig bijeen. 

  Aanwijzers

  Ruben van Harn, Huib van den Heuvel

  Verzorgen de aanwijzing van de verenigingsscheidsrechters, de jeugdscheidsrechters en de scheidsrechters in opleiding. Verzorgen daarnaast de aanwijzing van de overblijvende wedstrijden aan de verschillende teams, die dan zelf moeten zorgen dat één van de teamleden de aangewezen wedstrijd leidt.

 • Verenigingsbegeleider

  Rutger Stoel, Michel van Golberdinge

  Verzorgt de praktijkopleiding van aspirant-scheidsrechters na het behalen van hun theorie-examen. Coacht de overige verenigings- en jeugdscheidsrechters.

  Contact: arbitrage@ckvreehorst45.nl

 • Opleidingscoördinator

  Huib van den Heuvel

  Ondersteunt de verenigingsbegeleider met het opleiden van de scheidsrechters. Hierbij valt te denken aan het vinden van geschikte kandidaten voor de opleidingen, het plannen van de te fluiten wedstrijden en het verzorgen van de aanvraag van het examen.

  Contact: 06-37685448arbitrage@ckvreehorst45.nl

 • Wedstrijdcommissaris

  Een door het KNKV verplicht gestelde functionaris die elke speeldag toeziet op het juiste verloop van de wedstrijden en de ontvangst van onder andere de KNKV-scheidsrechters. Momenteel wordt in de zaal deze functie vervuld door de zaalwacht van dienst. Op het veld is dit vaak iemand van het barpersoneel. Wij kennen dus niet één specifieke persoon die deze functie invult. Dit werkt niet ideaal en daarom zal er gekeken worden naar een passend alternatief, idealiter in de vorm van één persoon. Indien het niet lukt om een vaste wedstrijdcommissaris te vinden zal er gekeken worden of het laten functioneren van de coach/aanvoerder/teambegeleider van de betreffende wedstrijd als wedstrijdcommissaris een oplossing is.

 • Secretaris arbitragecommissie

  Vacature

  Verzorgt de notulen van de vergaderingen van de arbitragecommissie en ondersteunt de voorzitter bij het bijhouden van de agenda, de jaarplanning en de publiciteit van de commissie.

  Contact: arbitrage@ckvreehorst45.nl